Bài viết

SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

I/ SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG
Điều kiện tự nhiên
Lâm Đồng là tỉnh miền núi, nằm ở phía Nam Tây nguyên. Có độ cao thay đổi từ 200-2.200m. Địa hình đa dạng với các dạng địa hình thung lũng, địa hình đồi núi thấp đến trung bình và địa hình núi cao
Về địa giới hành chính, phía Tây và Tây Nam tiếp giáp với các tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, phía Nam và Đông Nam tiếp giáp với các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, phía Bắc và Đông Bắc tiếp giáp với tỉnh Đắc Lắc.

 


Hình 1:     Bản đồ hành chính Tỉnh Lâm Đồng


Vị trí địa lý tạo điều kiện cho Lâm Đồng có thể mở rộng các hoạt động giao lưu kinh tế với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh..
Về điều kiện khí hậu, Lâm Đồng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, bị chi phối bởi độ cao và địa hình nên khí hậu có những nét đặc trưng riêng là mát lạnh quanh năm, mưa nhiều, mùa khô ngắn, lượng bốc hơi thấp và không có bão.
Về nguồn nước, Lâm Đồng nằm trong khu vực địa hình núi cao, bị chia cắt mạnh và có lượng mưa lớn nên mạng lưới sông suối khá phong phú. Mật độ lưới sông thay đổi từ 0,28-1,1km dài/km2. Lượng dòng chảy trung bình năm thay đổi tùy theo khu vực, trong đó khu vực Đà Lạt – Đức Trọng là 23-28 lít/giây/km2, khu vực Đơn Dương là 23-24 lít/giây/km2.
Về thổ nhưỡng, Lâm Đồng có 8 nhóm đất là nhóm đất phù sa, nhóm đất gley, nhóm đất mới biến đổi, nhóm đất đỏ, nhóm đất xám, nhóm đất mùn, nhóm đất xói mòn và nhóm đất đen. Do ảnh hưởng bởi địa hình cùng với lượng mưa và cường độ mưa lớn nên đất dễ bị xói mòn, rửa trôi, nguy cơ thoái hóa đất là rất lớn.


Điều kiện kinh tế xã hội

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 9.772,19 km2, dân số 1.183.800 người (2006), trong đó dân số ở khu vực thành thị chiếm 37,57 %, khu vực nông thôn chiếm 62,43 %, mật độ dân số 121 người/km2.
Tổng sản phẩm (GDP) ước tính năm 2006 đạt 9.234,66 tỷ đồng. Trong đó, kinh tế nông lâm nghiệp chiếm 48,3%, kinh tế công nghiệp và xây dựng chiếm 20,9 %, kinh tế dịch vụ chiếm 30,8%.
GDP bình quân đầu người ước tính năm 2006 là 7,8 triệu đồng.


Cơ cấu kinh tế tỉnh Lâm Đồng năm 2006


Chỉ số phát triển năm 2006 so với năm 2005  là 117,62%. Trong đó, kinh tế nông lâm nghiệp tăng trưởng 111,82%, kinh tế công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 133,99%, kinh tế dịch vụ tăng trưởng 118,53%.
Kinh tế nông lâm nghiệp có sự phân bố không đều đều giữa các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.


Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ước tính năm 2006